Skönhet i naturlig makeup

KINDER

Från 3600 kr

Hur behandlingen går till - Beroende på syftet med behandlingen varierar placeringen av filler och vilken teknik som används. Behandlingen med trubbig kanyl kan upplevas behagligare och minskar risken för blåmärken. Själva ingreppet tar ca 15 min. Efter behandlingen kan du återgå direkt till jobbet.

Material - Vi använder oss av Aliaxin SV eller Belotero Volume som är anpassat för områden med hårdare hudstruktur. Oftast behöver man 1-3 ml fillers för ett optimalt resultat. 

Teknik - Vi använder oss antingen av vass eller trubbig kanyl. Med en vass kanyl kan man punktbehandla indivduella ojämnheter, medan en trubbig kanyl kan områdesbehandla hela kinden.

Hur länge effekten håller - Effekten varierar från person till person och beror på kroppens ämnesomsättning samt livsstil (kost, medicin, fysisk aktivitet, m.m.). Vanligtvis varar resultatet i 6-12 månader. Efter 6-12 månader rekommenderar vi att man upprepar behandlingen.

Övrig info - Svullnad och blåmärken kan förekomma, dessa försvinner av sig själv inom några dagar. 

Pris - Från 3600 kr.