KÄKLINJE OCH HAKA

Från 3600 kr

Hur behandlingen går till - Vi väljer den kanyl och teknik som är bäst lämpad för just dig. Behandlingen är inte särskilt smärtsam och tar ca. 20 min. Efter behandlingen kan du återgå direkt till jobbet.

Material - Vi använder oss av Aliaxin eller Belotero. Oftast behövs det 1-2 ml åt gången för ett diskret och naturligt resultat.

Teknik - Vi använder oss antingen av en vass eller en trubbig kanyl. Med en vass kanyl punktbehandlas indivduella ojämnheter, medans med en trubbig kanyl kan områdesbehandla hela käklinje och reducera hamsterpåsarna.

Hur länge effekten håller- Resultatet syns omedelbart efter behandlingen men slutresultatet uppstår 2 veckor efter behandlingstillfället och varar 8-12 månader. Påfyllningen rekommenderas efter 6 månader och därefter 1 gång vartannat år för att upprätthålla resultatet. 

Övrig info - Svullnad, blåmärken och ömhet kan förekomma men går oftast över efter ett par dagar. 

Pris - Från 3600 kr

Haka och käklinje med filler