TEAR TROUGH

Från 3800 kr

Hur behandlingen går till - Vid en tear trough-behandling injiceras fillers med en trubbig kanyl som fyller i ihåligheter under ögonen och därmed tar bort den mörka skuggningen. Intrycket blir ett yngre, piggare och mer hälsosamt utseende.

Material - Vi använder oss av Aliaxin eller Belotero för behandling av området runt ögonen. Det krävs oftast 0,5 ml under ögonen per tillfälle.

Teknik - Vi använder oss av en trubbig kanyl.

Hur länge effekten håller - Resultatet syns direkt efter men slutresultat syns 2 veckor efter behandlingstillfället. Effekten håller 6-12 månader. Återbesök rekommenderas efter 6 månader för att upprätthålla effekten.


Övrig info -  Svullnad och obehag kan upplevas efter behandlingen men går över av sig självt.


Pris - Från 3800 kr

Tear Trough Model