top of page

Sekretesspolicy

Nordiska Skönehtskompaniets Aktiebolag ( benämnt i nedan policy som"NSK", "vi", "oss" och "vår") sekretesspolicy innebär att du som kund kan känna dig trygg i alla aspekter av samarbetet. Från inhämtning och lagring av data till journalföring och fullbordad behandling.

 

Datainsamling och GDPR

NSK är skyldig att skydda data som angår våra kunder. NSK samlar in den minsta mängd personligt identifierbar information som är nödvändig för att förbättra den sida och service som vi tillhandahåller. Den data vi samlar in inkluderar viss eller all den information du ger oss när du använder vår sida och/eller service. Detta inkluderar enhetsidentifierare som: IP-adresser, cookie-ID och andra enhetsidentifierare, såväl som geografisk platsinformation och anslutningsinformation, såsom statistik på sidvisningar och trafik till och från webbplatser, referensadress. Vidare inkluderar det betalningsinformation som lagras i samband med registration och köp på webbplatsen. Vi registrerar även kunddata och webbläsarbeteende som en del av webbplatsen www.nsks.se Det gör vi för att optimera och personalisera din användarupplevelse.

Användning av insamlad data

NSK kan använda den personliga informationen som insamlats via vår webbplats specifikt för de syften som angetts i denna policy. Personlig information som vi behandlar av vilken anledning som helst, kommer inte att behållas längre än vad som är nödvändigt för dessa ändamål. Vi kommer vidta rimliga åtgärder för att förhindra förlust av din personliga data, (t ex kryptering).

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela NSK via email till info@nsks.se. Av återkallelsen måste det framgå vem du är och vilka personuppgifter du vill återkalla. Återkallelse av samtycke innebär att NSK inte vidare får behandla dina personuppgifter, om inte någon annan laglig grund föreligger för fortsatt behandling. NSK ska informera dig som registrerad kund om annan sådan laglig grund föreligger. Den behandling av personuppgifter som du redan samtyckt till och som pågått till dess att återkallelsen har gjorts är dock laglig och omfattas således inte av återkallelsen.

bottom of page